Christian Den Fjerdes Laug

Bliv medlem i Christian Den Fjerdes Laug.
Har du lyst til at blive medlem så skal du kontakte Laugskældermester OLe Bech Kristensen : Tlf. (+45) 3029 0591
E-mail: olebech@stofanet.dk

Hvem kan blive medlem:
Som Laugsbrødre kan optages enhver uberygtet mand eller kvinde, som er dansk eller ven af Danmark, er fyldt 18 år og i besiddelse af fornøden spirituskultur. Anmodning om optagelse rettes til Styrelsen, som ved almindelig flertalsbeslutning afgør, om den pågældende kan optages. Enhver der optages, modtager den gyldne nøgle til Laugets hemmelige løngang. Styrelsen er berettiget til at nægte optagelse, hvis den skønner, at pågældende ikke passer ind i den broderskabets ånd, som skal herske i Lauget. Nægtes optagelse, kan den pågældende fordre spørgsmålet forelagt førstkommende Laugsforsamling, som da træffer den endelige afgørelse.

Hvor mange skal man være:
Minimums antal ved et arrangement er 15 personer og maks 40 personer.

Hvad koster det:
350,- kr pr. person og inkluderer ud over selve optagelsen en let traktement.
Det årlige kontingent er 150,- kr.
Et livsvarigt medlemskab koster 600,- kr.

Tryk på linket her og læs mere : https://www.chr4laug.dk/index.php/da/